Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
A2. Consiliere vocationala [46]
Invata o meserie
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

   STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII    

A2. Consiliere vocationala

Email Imprimare PDF
Perioada de implementare: lunile 8-29
Se implementează în parteneriat de către Beneficiar și Partenerii P1, P2 și P3

A2-Subactivităti
2.1 Organizarea activității de consiliere
Ce vom face?
Vom achiziționa licențele de testare vocațională, echipamentele și bunurile ne-cesare dotării cabinetelor de consiliere.
Cabinetele de consiliere vor fi organizate  de ETS, ASTI AUTOMATION, EXCELENT și ROMIMPIANTI TRADING.

2.2 Promovarea inițiativei, înscrierea și selecția grupului țintă
Ce vom face?
Vom promova activitatea de consiliere:
- prin intermediul caravanelor prevăzute la Activitatea 1
- pe perioada desfășurării stagiilor de practică la angajatori
Elevii vor primi materiale informative și vor • avea posibilitatea de a solicita detalii suplimentare.
Înscrierea la ședințele de consiliere va fi • voluntară, pe bază de talon (cu câmp pentru acordul părintelui) și a unei scrisori de motivație.

Cine va face înscrierea grupului țintă?
Experții partenerilor selectează 1000 de persoane care vor participa la ședințele de consiliere.
Experții partenerilor vor înscrie grupul țintă

2.3 Analiza nevoilor și testarea vocațională
Ce vom face?
 • cei 1000 de elevi înscriși vor fi testați vocaționa
 • experții vor stabili nevoile individuale de consiliere
2.4 Consilierea vocațională
Ce vom face?
Vom organiza ședințe individuale și de grup având ca temă consilierea • vocațională și de carieră.
Fiecare participant va finaliza activitatea prin întocmirea unui plan de carieră • prezumat, ce va fi prezentat consilierilor.

2.5 Ghid de carieră
Ce vom face?
Se întocmește și se oferă elevilor un Ghid al carierei pentru elevi.

2.6 Evaluarea activității
Ce vom face?
Vor fi distribuite spre completare anonimă formulare de feedback, rezultatele vor fi colectate și interpretate de experții implicați.
Rapoartele de evaluare vor fi publicate pe site-ul proiectului.

Rezultate anticipate
A2 Consiliere vocațională
Grupul țintă va beneficia de o testare vocațională utilizând un instrument psihometric valid și etalonat, obținând, astfel, o imagine complexă asupra abilităților și înclinațiilor vocaționale, pe baza cărora se pot face ulterior alegeri de carieră.
Grupul țintă va beneficia de acces liber la servicii de consiliere vocațională și de carieră, fiind consiliați de psihologi și consilieri cu experiență, în vederea sporirii capacității lor de a-și gestiona parcursul de carieră.

Indicatori pentru Activitatea 2
 • se va achiziționa un test psihologic vocațional, cu 1000 de licențe de aplicare
 • se vor amenaja și dota corespunzător nevoilor activității 3 birouri de consiliere
 • vor fi înscriși în activitate 1000 de elevi din grupul țintă
 • vor fi testați vocațional 1000 de membri ai grupului țintă și se vor genera 1000 de rapoarte de evaluare
 • fiecare elev va avea acces la maxim 5 ședințe de consiliere (individuale și de grup)
 • 1000 de planuri de carieră prezumate întocmite și prezentate de elevi
 • va fi redactat, editat și distribuit elevilor interesați un ghid de carieră
 • 800 dintre participanți vor declara că participarea la consiliere îi va ajuta pe viitor în stabilirea parcursului profesional
 • minim 200 de elevi vor declara că vor încerca să respecte planul de parcurs profesional întocmit în activitate
Metodologia de implementare pentru Activitatea 2
Consiliere vocațională
 • Coordonatorul activității de consiliere va prelua de la furnizor testul JVIS de evaluare vocațională și se va ocupa de dotarea și amenajarea corespunzătoare a spațiilor de consiliere cu echipamentele și mobilierul achiziționat.
 • Promovarea inițiativei se va face prin intermediul site-ului, al caravanelor prevăzute la Activitatea 1 și direct către elevi în timpul stagiilor de practică, când primesc materiale informative cu privire la activitatea de consiliere implementată.
 • Înscrierea a 1000 de elevi se va face pe baza unui talon de înscriere și a unei scrisori de motivație.
 • Elevii vor putea opta prin formularul de înscriere pentru ședințe de consiliere individuale sau de grup.
 • Cei 1000 de elevi înscriși în activitate vor fi testați cu JVIS și li se va întocmi un profil vocațional care va fi înmânat sub forma de raport de evaluare vocațional.Va fi realizat un “Ghid de carieră” pentru elevi.
 • Va fi realizat un “Ghid de carieră” pentru elevi.
 • Vor fi organizate sesiunile de consiliere susținute de experții în consiliere și de psihologi. O ședință individuală va avea o durată de o ora, o ședință de grup va avea o durată de 2 ore cu maxim 8 persoane.
 • Fiecare elev va avea acces la 5 ședințe de consiliere. După a doua ședință elevul va trebui să își redacteze un parcurs profesional pe care îl va prezenta consilierului la ultima ședință.
 • La ultima ședință de consiliere, elevii vor primi un formular de feedback de a cărui interpretare se va ocupa coordonatorul de activitate.
 • Testul vocațional utilizat va fi JVIS, versiune etalonată și validată pe populația românească cu vârste de peste 14 ani. Scorarea se va face electronic, interpretarea va fi realizată de psihologi/consilieri.
 
 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2010 www.invataomeserie.ro  - Toate drepturile sunt rezervate -  Harta site
Webmaster
Cartuse imprimanta
Calculatoare second hand
Magazin IT Online
Laptopuri second hand
Servicii IT
Materiale didactice
Facultatea de Medicina