Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
A3. Campanie de conștientizare asupra beneficiilor pregătirii practice la elevi [16]
Invata o meserie
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

   STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII    

A3. Campanie de conștientizare asupra beneficiilor pregătirii practice la elevi

Email Imprimare PDF
Perioada de implementare: lunile 25-30
Se implementează în parteneriat de către Beneficiar și Partenerii P1 și P2

A3-Subactivități
3.1 Realizarea de materiale informative
Ce vom face?
Vor fi redactate materiale (articole, studii de caz) în variantă electronică privind beneficiile practicii pentru elevi. Materialele vor conține studii de caz, analize privind cadrul metodologic și legislativ ce privește activitatea practică, exemple de bune practici din țări membre UE.
Va fi redactată o broșură în varianta tipărită privind beneficiile practicii pentru elevi. Broșura va conține studii de caz, analize privind cadrul metodologic și legislativ ce privesc activitatea practică, exemple de bune practici din țări membre UE.

Broșura va fi editată în 5000 de exemplare și va fi transmisă prin poștă către minim 100 de unități de învățământ preuniversitar și angajatori ce ar putea fi interesați în preluarea acestei inițiative.

3.2. Diseminarea informațiilor
Ce vom face?
  • materialele vor fi postate în format electronic pe site-ul proiectului;
  • vor fi transmise mesaje și newsletters pe grupuri de discuții sau pe forumuri de elevi / profesori.
Rezultate anticipate pentru Activitatea 3
  • vor fi promovate beneficiile pe care pregătirea practică de specialitate le are pentru elevi, punându-se astfel bazele preluării și replicării ulterioare a acestui gen de inițiative;
  • vor fi diseminate informații extrase din implementarea proiectului în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra necesității practicii la elevi.
Indicatori Activitatea 3
  • se va realiza un set de materiale informative;
  • se va realiza și tipări în 5000 de exemplare o broșură privind conștientizarea beneficiilor pregătirii practice de specialitate pentru elevi; minim 200 de unități de învățământ și angajatori vor primi această broșură;
  • Minim 1000 de accesări unice ale secțiunii de site dedicată campaniei și minim 5000 de persoane informate asupra beneficiilor practicii (accesare site sau primire broșură).
Metodologie de implementare
A3 Campanie de conștientizare asupra beneficiilor pregătirii practice la elevi
Experții regionali și expertul redactor materiale informative, sub monitorizarea coordonatorului de activitate, vor redacta un set de materiale informative privind beneficiile practicii pentru elevi. Aceste materiale vor conține:
- informații legislative și metodologice cu privire la organizarea activității practice de specialitate
- studii de caz, inclusiv la nivel european, prezentarea unor povești de succes (programe de practică sau parteneriate școală-angajator care au devenit o tradiție sau care au generat efecte benefice pentru toate părțile implicate)
- informații extrase din rapoartele și evaluările intermediare din proiect
Materialele vor fi realizate și în format electronic și vor fi postate pe site-ul proiectului, într-o secțiune dedicată activității. Aceste informații se vor promova prin:
  • e-mailuri de grup
  • newsletters diseminate către baza de date a proiectului 
  • mesaje pe forumuri de discuții etc.
Experții vor redacta o broșură ce va conține informații privind beneficiile practicii pentru elevi, precum și sugestii de preluare și ameliorare a inițiativei implementate. Broșura va fi editată în 5000 de exemplare și va fi transmisă prin poștă eventualelor entități interesate.
 
 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2010 www.invataomeserie.ro  - Toate drepturile sunt rezervate -  Harta site
Webmaster
Cartuse imprimanta
Calculatoare second hand
Magazin IT Online
Laptopuri second hand
Servicii IT
Materiale didactice
Facultatea de Medicina