Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Invată o meserie [50]
Invata o meserie
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

   STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII    

                      
Stagiul de practică, o ucenicie obligatorie pentru elevii care vor să-şi găsească drumul corect către profesie

          Practica în cadrul unei companii este un fenomen care capătă din ce în ce mai multă amploare în rândul elevilor şi studenţilor. Indiferent că este vorba despre domenii tehnice, umaniste sau economice, tinerii care sunt interesaţi să-şi contureze un drum profesional încep sa pună accent si pe desăvârşirea profesională practică în cadrul unei întreprinderi sau a unui potenţial angajator.
          Stagiul de practică este o şansă dată tânărului de a se convinge că noţiunile teoretice din domeniul tehnic i se confirmă deşi în teorie par abstracte, să descopere că îi sunt utile cunoştințele despre legile şi fenomenele fizicii atunci când vrei să devii inginer, să aibă responsabilitatea finalizării unei activităţi la termen, să descopere necesitatea lucrului în echipă şi utilitatea comunicării, să conştientizeze ce înseamnă responsabilitatea atunci când alţii depind de tine.
          Stagiul de practică desfăşurat pentru definitivarea pregătirii profesionale a elevului, este modalitatea adoptată de programa de învățământ preuniversitar pentru a dezvolta competenţe specifice. Elevii ar trebui să cunoască multe, dar cum să înţeleagă ce este acela un motor, de exemplu, dacă l-au văzut numai în poze?
Lipsa dotărilor tehnice moderne în laboratoarele din şcoli conduce la o stare de modus vivendi; elevul aude despre legile lui Kirchhoff, le şi recită dar nu “simte” cum trăiesc acestea în comportamentul unor procese, este obişnuit să se folosească de energia electrică dar nu poate să realizeze singur un circuit de iluminat.
          Daca stagiul de pregătire practică desfăşurat în mod clasic urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe cu caracter general, practica pe echipamente didactice poate fi asimilată uceniciei. Elevul are posibilitatea de a acumula experienţă strict pentru activităţi specifice meseriei pe care şi-o va alege în viitor, dar asta numai dacă meseria îl va convinge că i se potriveşte. Lucrările de laborator vor simula activităţi reale specifice meseriei. Pe un echipament didactic, elevul are şansa să exerseze acele operaţii care înșiruite finalizează o activitate, fără să-şi asume vreun risc. Această abordare îi va spori încrederea în forţele proprii şi îl va convinge să continue în explorarea meseriei.
           Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 60390 „Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii” încearcă să sensibilizeze tinerii pentru a îmbrăţişa meserii din domeniul tehnic cum sunt: tehnician automatist, electrician, electrotehnist, tehnician metrolog, tehnician operator CAD, tehnician în telecomunicaţii, tehnician ecolog. Tinerii vor avea ocazia să măsoare singuri mărimile electrice, să vizualizeze şi să influenţeze comportamentul circuitelor electrice şi electronice, să vadă un motor şi să-i controleze regimurile de funcţionare, să cableze şi să depaneze scheme de iluminat. Pentru elevii aflaţi în ani terminali, noţiunile practice vor fi axate pe specializarea specifică ocupaţiei; fiind vizate echipamente didactice ce permit exersarea unor teme cum ar fi: automate programabile, sau sisteme de reglare automată, teme care până acum au fost doar apanajul studenţilor.
          In general, disciplinele tehnice permit transferul de competenţe ce se dobândesc în majoritate prin efectuarea de stagii de practică; în compensaţie, viitorul absolvent al unei specializări tehnice are o şansă mai mare de angajare. Important este ca atunci când ai terminat un liceu sau colegiu tehnic, meseria pe care o ai înscrisă pe diplomă să ştii să o şi practici; angajatorul nu angajează o diplomă ci un bun meseriaş. Stagiile de practică sunt şansa ca acest deziderat să fie îndeplinit.
          O specializare nouă abordată cu stagiu de practică în acest proiect este matematica informatica. Există o întrebare pe care absolvenţii de la matematică-informatică şi-o pun frecvent atunci când termină liceul, şi anume: cum se poate câştiga rapid un venit folosindu-te doar de ceea ce ai învăţat la şcoală? Este un scenariu real, deoarece în ziua de azi mulţi studenţi doresc să îşi acopere singuri din cheltuieli prestând o activitate în baza cunoştinţelor pe care le au. Stagiile de practică pentru clasele de matematică informatică vor dovedi că se poate să vii direct de pe băncile şcolii teoretice şi să fii competitiv pe piaţa muncii.
          Şcoala va constata alături de potenţialii angajatori că practica desfăşurată în afară este benefică din mai multe puncte de vedere. Pe lângă faptul că elevii pot să-şi facă ucenicia, ei vor fi nevoiţi să lucreze în echipe pentru dezvoltarea activităţilor practice, vor avea posibilitatea de a înţelege cum gândeşte o echipă atunci când are de rezolvat o problemă şi nu în ultimul rând, vor învăţa să facă distincţia între noţiunea de grup şi cea de echipă. Prin intermediul echipelor create, şcoala va putea să identifice nivelul de maturitate real pentru fiecare dintre elevii săi.
          “Alege o meserie care-ţi place şi nu trebuie să munceşti o zi din viaţa ta! „  un adevăr plin de substanţă pe care îl pot confirma cei cu şansa de a-şi fi ales corect profesia. Este important să mergi zilnic la servici cu plăcere deşi ştii că ziua pe care o ai în faţă va fi plină de activitate. Dacă îţi face plăcere profesia ta, poţi munci fără să simţi oboseala, poţi găsi satisfacţii în fiecare reuşită a activităţii tale profesionale. Singurul obstacol pentru a ajunge în această stare apare dacă nu ştii să-ţi alegi corect cariera. Parcursul profesional al tânărului trebuie să fie trasat în urma unui proces de autocunoaştere, al unor informaţii temeinice despre carieră. Cariera aleasă nu trebuie să fie o selecţie arbitrară dependentă de o situaţie conjuncturală.
          In cadrul proiectului „Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaţa muncii”, consilierea privind cariera este o activitate ce îi va ghida pe tineri în realizarea unui parcurs profesional, pentru a putea selecta corect meseria. Pe parcursul şedinţelor de consiliere se vor aplica instrumente de testare pentru a se măsura interesele lor vocaţionale.
           Chestionarul de interese vocaţional care se va folosi în cadrul cabinetelor de consiliere ce vor funcţiona pe lângă centrele de practică, va fi un chestionar modern, scorabil manual şi computerizat, cu rezultate dovedite şi o mare utilitate în mediile în care sunt luate decizii de consiliere vocaţională, respectiv în: şcoli şi colegii, centre universitare de consiliere, agenţii şi oficii de ocupare a forţei de munca, inclusiv cele din afaceri şi industrie, centre de reabilitare vocaţională şi de consiliere şi, de altfel, orice alt mediu în care un individ doreşte să întreprindă explorarea carierelor posibile pentru el.
 
 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2010 www.invataomeserie.ro  - Toate drepturile sunt rezervate -  Harta site
Webmaster
Cartuse imprimanta
Calculatoare second hand
Magazin IT Online
Laptopuri second hand
Servicii IT
Materiale didactice
Facultatea de Medicina