Newsletter 1 - Martie 2011                                                           Mesajul nu este afișat corect? Vizualizați în browser.

Prezentare proiect

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 60390 „Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi, în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii” încearcă să sensibilizeze tinerii pentru a îmbrățișa meserii din domeniul tehnic cum sunt: tehnician automatist, electrician, electrotehnist, tehnician metrolog, tehnician operator CAD, tehnician în telecomunicații, tehnician ecolog. Tinerii vor avea ocazia să măsoare singuri mărimile electrice, să vizualizeze și să influențeze comportamentul circuitelor electrice și electronice, să vadă un motor și să-i controleze regimurile de funcționare, să cableze și să depaneze scheme de iluminat. Pentru elevii aflați în ani terminali, noțiunile practice vor fi axate pe specializarea specifică ocupației; fiind vizate echipamente didactice ce permit exersarea unor teme cum ar fi: automate programabile, sau sisteme de reglare automată, teme care până acum au fost doar apanajul studenților. Mai multe informații: www.invataomeserie.ro

Articol in presă

"Stagii de practică la agenți economici, garanția dezvoltării profesionale și a performanței școlare", Gorjeanul, 4.11.2010

Într-o lume în care spaţiul construit şi dezvoltarea tehnologiilor defineşte dezvoltarea unei civilizaţii este impetuos necesară îmbunătăţirea activitaţii de instruire a viitorilor specialişti la cerinţele pieţei, forţei de muncă actuale prin organizarea stagiilor de practică,dezvoltarea abilităţilor practice la elevi, a spiritului de iniţiativă creativă şi a muncii în echipă. Elevi şi profesori de la Grupul Şcolar Tehnologic “Ion Mincu”, Târgu-Jiu, instituţie de învăţământ cu tradiţie în domeniul educaţiei şi formării profesionale în construcţii de peste 40 ani, au realizat activităţi de instruire practică şi vizite de documentare la S.C.Macofil S.A., Târgu-Jiu şi S.C.Hidroconstrucţia S.A.-Laborator de încercări a materialelor de construcţii,Târgu-Jiu. (...)

Prezentare beneficiari

Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Ploiești

Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu", cu tradiție in activitatea de pregătire a viitorilor specialiști pentru industria chimică, cu precădere pentru prelucrarea tițeiului și petrochimiei, și-a început activitatea încă din anul 1904.
De-a lungul timpului școala s-a aflat într-o continuă transformare și modernizare, actualmente oferta educationala cuprinzand o gama larga de profile si meserii.
Instruirea practica a elevilor de liceu si scoala profesionala se realizeaza in laboratoare, ateliere si statia micropilot existente in complexul scolar, cat si la agenti economici traditionali din zona.
Datorita includerii ca scoala de demonstratie in programul PHARE-VET, RO pentru familia ocupationala Lazar Edeleanu, s-au facut o serie de dotari cu aparatura si echipamente de laborator performante si moderne prin finantare de la Comunitatea Europeana.
Prioritar pentru formarea tanarului ca viitor adult este promovarea si dezvoltarea capacitatilor necesare in a reusi in fata schimbarilor permanente si rapide din viata, fapt pentru care cautam sa dezvoltam la elevi abilitati practice si calitati cum sunt: initiativa, autodisciplina, flexibilitatea si responsabilitatea.
(...)


Stagiile lunii - Martie 2011
Liceu Clasa Perioada Loc
Traian Vuia XI 2 21.02-4.03 B
  XI 3 7.03-18.03 B
  XI 4 21.03-1.04 B
Edmond Nicolau XII A 21.02-4.03 B
  XI E1 7.03-18.03 B
  XI E2 21.03-1.04 B
Minier Rovinari XII C 21.02-4.03 R
  XII D 7.03-18.03 R
  XII E 21.03-1.04 R
Ion Mincu Tg-Jiu XII C 28.02-11.03 R
  XII A 14.03-25.03 R
  XII E 28.03-1.04 R
1 Mai XII B 28.02-11.03 P
  XII D 14.03-25.03 P
  XI F 21.03-1.04 P
Transporturi XII B 21.02-4.03 P