Newsletter 3 - Mai 2011                                                           Mesajul nu este afișat corect? Vizualizați în browser.

Organizarea stagiilor de practică

PRÁCTICĂ, practici, s. f. 1. Practicare, p. ext. deprindere, obicei, rutină. 2. Activitate a oamenilor îndreptată spre crearea condițiilor necesare existenței societății, în primul rând spre producerea și crearea bunurilor materiale și a valorilor culturale; metodă, procedeu aplicat și verificat efectiv. ◊ Loc. adv. În practică = în mod concret, în realitate. ◊ Expr. A pune în practică = a aplica. 3. Exercitare a unei profesiuni, a unei discipline, profesare a unei științe, a unei arte. 4. Aplicare și verificare efectivă a cunoștințelor teoretice dobândite într-un domeniu oarecare. Practică pedagogică. ♦ Stagiu de perfecționare sau de dobândire a unor cunoștințe practice pe care-l face, într-o fabrică, într-o întreprindere etc., un student sau un elev. Practică de producție. 5. (Mai ales la pl.) Ceremonie, manifestare exterioară de cult. – Din germ. Praktik, fr. pratique.

Activitatea principală a proiectului (A1) cu implementare în lunile 1-29 și implementarea în parteneriat de către Beneficiar și Partenerii 1-15 constă în "Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor". Lista bogată de subactivități include: organizarea centrelor de pregătire practică, formarea tutorilor, elaborarea materialelor didactice, promovarea inițiativei în grupul țintă, înscrierea și selecția grupului țintă, organizarea stagiilor de pregătire practică, testarea și evaluarea participanților la pregătirea practică, evaluarea activității, organizarea unui concurs cu premii la finalul fiecărui stagiu de practică. Informații complete despre această activitate se pot obține accesând următorul link.

Standard ocupațional

Automatist de întreținere

Competențe specifice:

- Citirea și interpretarea schemelor tehnice;
- Diagnosticarea și repararea sistemelor și echipamentelor;
- Efectuarea măsurătorilor electrice/electronice de precizie;
- Folosirea trusei de scule
Identificarea / localizarea defecțiunii, testarea și calibrarea
elementelor buclei de reglare automată;
- Instalarea, repararea și înlocuirea senzorilor și traductoarelor;
- Instalarea, repararea și înlocuirea senzorilor și traductoarelor;
- Întreținerea și calibrarea sistemelor și echipamentelor electronice;
- Întreținerea, repararea și înlocuirea elementelor buclei de reglare
automată;
- Întreținerea, testarea și calibrarea dispozitivelor de conversie a
semnalului și control final;
- Lipirea/dezlipirea manuală;
- Reglarea buclei de automatizare; Standard integral

Prezentare beneficiari

Grupul Școlar Tehnologic "Ion Mincu", Târgu Jiu

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” a fost înfiinţat  la data de 15 octombrie 1969, cu  două clase de şcoală profesională, ajungând  în câţiva ani să numere peste 50 clase de elevi de liceu şi şcoală profesională.
Dacă până în 1989 domeniul de bază al pregătirii de specialitate a fost cel al construcţiilor, în prezent se păstrează un echilibru între meseriile din domeniul electric, mecanic, al construcţiilor şi al serviciilor.  
Începând din anul şcolar 1991-1992 au fost introduse profiluri noi, precum: informatică, electronică, electromecanică, telecomunicaţii, filologie, tehnică de calcul, etc.. Din anul 2001 a fost introdus profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, iar din 2008 a obținut, după evaluarea externă a A.R.A.C.I.P,. autorizaţia de  funcţionare pentru specializările  Tehnician în turism (profilul Servicii) şi Tehnician proiectant CAD.
În anul şcolar 2010-2011 funcţionează cu 20 de clase de  liceu, filiera tehnologică (profil servicii, profil tehnic şi profil resurse naturale şi protecţia mediului) şi cu  14 clase învăţământ postliceal sanitar (10 cu specializarea asistent medical generalist, 4 clase cu specializarea asistent medical de farmacie).
(...)


Stagiile lunii - Mai 2011
Liceu Clasa Perioada Loc
Traian Vuia XI 7 9.05-20.05 B
  XII 8 23.05-3.06 B
Gh. Airinei Stagiu 2 9.05-20.05 B
  Stagiu 3 23.05-3.06 B
Edmond Nicolau XII E3 25.04-6.05 B
Minier Rovinari XIII F 2.05-13.05 R
  XIII E 16.05-27.05 R
Elie Radu XI A 2.05-6.05 P
  XIII A-RP 16.05-27.05 P
  XII C 02.05-13.05 P