Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Obiective proiect [19]

Obiective proiect

Imprimare
Obiectiv general (principal):
Dezvoltarea cunoștințelor practice și aptitudinilor specifice ale grupului țintă pe domeniul de pregătire ales, în vederea creșterii șanselor de inserție profesională ulterioară ale acestuia, precum și pentru facilitarea tranziției de la școală la piața muncii.

Grupul țintă va beneficia de:
- activități de pregătire practică;
- consiliere vocațională.
Proiectul asigură:
 - contactul elevilor cu cerințele și condițiile specifice angajatorilor din domeniul de activitate ales.
Obiective specifice:
1. Facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin accesul la oportunități de pregătire practică concordante cu piața muncii din fiecare domeniu
Realizare în proiect: implementarea activității 1 (A1): „Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor”.
Grup țintă: 4058 elevi din învățământul preuniversitar
2. Creșterea abilității elevilor de a-și alege și adapta parcursul de carieră la capacitățile și nevoile proprii, prin participarea acestora la sesiuni de consiliere vocațională și de carieră.
Realizare în proiect: implementarea activității 2 (A2): „Consiliere vocațională”.
Grup țintă: 1000 elevi din învățământul preuniversitar
3. Creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de pregătire practică în rândul elevilor și a beneficiilor acesteia, prin dezvoltarea unei campanii de informare și conștientizare.
Realizare în proiect: implementarea activității 3 (A3): „Campanie de conștientizare asupra be-neficiilor pregătirii practice la elevi”.